SmartHalo

SmartHalo är en system som kan hjälpa med navigering till cyklister. Det är till synes bara ett svart litet puckformat foremål, men den är så mycket mer under ytan.

Man skruvar fast denna apparat på cykelstyret och kopplar upp den till sin mobil via bluetooth. För att använda funktionerna installerar man bara den tillhörande appen och matar in sitt resmål. Som man cyklar kommer SmartHalo att visa genom klara och tydliga ljussignaler vart man ska cykla. Appen håller även reda på hur långt man cyklar och hur många kalorier man förbränt.

Den lilla dosan har även en sensor som känner av om man cyklar på kvällen eller natten och tänder då en lampa. Sedan har den även ett stöldskydd som slår larm om den försöks avlägsnas från ens cykel.

Denna gadget genomgår just nu en kickstarter kampanj, det har samlat ihop alla pengar och förväntas kunna börja skicka ut de första enheterna i maj nästa år.